Mùa Tự Tứ năm 2017

ẢNH LƯU NIỆM MÙA TỰ TỨ 2017 Phương ngôn có câu: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Tổ dạy: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra…

Đọc tiếp

Ngày 17-05 âl 1987

Ngày 17-05 âl 1987 Thân gởi VL! Bệnh của con in như bệnh Thầy, chỉ đợi ngày để ngã xuống, làm một phế nhân phiền nhọc người hầu hạ. Nguy nhất là tâm sẽ bị chi phối. Lai Quả thiền sư nói: “Lúc tĩnh công phu 10 thì động còn…

Đọc tiếp