Lễ Tự Tứ 2016

HUẤN TỪ NGÀY TÁN HẠ Mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khỏe mạng sống. Lại thêm côn trùng sâu kiến sinh sản rất nhiều, khó tránh tội sát sanh. Nên Phật dạy Tăng Ni mùa hạ phải…

Đọc tiếp

Cúng gia tiên

Ngày 13 tháng 7 năm Bính Thân (15-08-2016) Cúng gia tiên, cửu huyền thất tổ của Cố Tôn sư Hải Triều Âm Khi Cố Tôn Sư tại thế, hàng năm vẫn lấy ngày này làm ngày Cúng gia tiên và cửu huyền thất tổ nhân dịp Lễ Báo Hiếu. Đệ…

Đọc tiếp

Lễ Tác Pháp Sám Ma

Ngày 10 tháng 7 năm Bính Thân (nhằm ngày 12-08-2016) LỄ TÁC PHÁP SÁM MA Đại chúng lắng nghe: Nay là nửa tháng tuần trăng sáng. Trước ngày Tự tứ, Ni Tăng tập hội sám hối, quý vị mỗi mỗi xét kỹ xem nửa tháng vừa qua có phạm giới…

Đọc tiếp