Thi Lăng Nghiêm 2017

Ngày 12 tháng 8 năm Đinh Dậu (01-10-2017) Chùa Dược Sư tổ chức kỳ thi ĐỐ VUI PHẬT PHÁP Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên giác linh Tôn Sư chứng minh. Kính bạch trên 2 Thầy! Kính thưa ban giám khảo. Kính thưa…

Đọc tiếp

Bài 21: Tự giác lỗi mình

Những bất hòa thường do thói quen dành phần phải về mình, còn bao nhiêu sai quấy đổ cho người. Thấy đúng như vậy, cùng nhau quyết định từ nay bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm hàng đầu của mỗi người là phải tự giác lỗi mình và khám…

Đọc tiếp