Thông báo đàn tu

THÔNG BÁO Chùa Dược Sư tổ chức đàn tràng  chuyên tu Tứ Niệm Xứ Từ mùng 1-11 đến 8-11 năm Bính Thân (nhằm ngày 29-11 đến 6-12-2016) Đàn tràng này dành cho những vị sơ tâm muốn tìm hiểu về pháp thiền Tứ Niệm Xứ, nếu có nữ Phật tử…

Đọc tiếp

Mừng Ngày Nhà Giáo VN

Ngày 20-11-2016 Chùa Dược Sư & chùa Bát Nhã lễ tác bạch tri ân Thầy và quý SC Giáo Thọ. Bút tích Lời tưởng niệm tri ân các thầy cô giáo của CốTôn sư Hải Triều Âm để lại. Tưởng niệm tri ân Cố Tôn sư – bậc Đại sư…

Đọc tiếp

Đàn tràng Phật thất tháng 10

ĐÀN TRÀNG PHẬT THẤT Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 10 năm Bính Thân PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT Trước hết chúng ta phải đứng vững, có một chỗ dựa chắc chắn. Kinh Lăng Nghiêm dạy: Hết thảy chúng sanh oan uổng luân hồi chỉ vì không biết bản giác tịch…

Đọc tiếp