Cúng gia tiên

Ngày 13 tháng 7 năm Bính Thân (15-08-2016) Cúng gia tiên, cửu huyền thất tổ của Cố Tôn sư Hải Triều Âm Khi Cố Tôn Sư tại thế, hàng năm vẫn lấy ngày này làm ngày Cúng gia tiên và cửu huyền thất tổ nhân dịp Lễ Báo Hiếu. Đệ…

Đọc tiếp

Lễ Tác Pháp Sám Ma

Ngày 10 tháng 7 năm Bính Thân (nhằm ngày 12-08-2016) LỄ TÁC PHÁP SÁM MA Đại chúng lắng nghe: Nay là nửa tháng tuần trăng sáng. Trước ngày Tự tứ, Ni Tăng tập hội sám hối, quý vị mỗi mỗi xét kỹ xem nửa tháng vừa qua có phạm giới…

Đọc tiếp

Thi Luật

Ngày 11/8/2016   LỚP LUẬT TRÙNG TRỊ THI KIỂM TRA – Gồm 65 thí sinh. Thi từ 7h30′ sáng đến 22h00′. – Có 5 nhóm thi, mỗi nhóm 13 người. Theo thứ lớp từng nhóm, SC Viên Lạc bốc thăm tên. Đọc tên người nào, người đó lên bàn Thầy…

Đọc tiếp