Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

MỪNG  XUÂN ĐINH DẬU (2017) * Đêm Giao Thừa: Đại chúng đã cùng nhau đón giao thừa bằng buổi tụng kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật trang nghiêm thanh tịnh. Sau đó theo thường lệ hàng năm đi khấn các bàn Hộ Pháp Chư Thiên, giếng, bếp, xe để…

Đọc tiếp

Cúng Ông Bà

Theo thường lệ hàng năm, cứ đến ngày 30 tháng chạp. Sáng sớm Ni chúng ai nấy tự khấn thỉnh Ông Bà của mình về chùa. Sau đó cả chúng chia cúng 3 nơi: Cúng Phật, Cúng Tổ và gia tiên của Tôn sư, Cúng Cửu Huyền Thất Tổ của…

Đọc tiếp

Chương trình Xuân Đinh Dậu

CHƯƠNG TRÌNH TẾT ĐINH DẬU Từ 30 tháng chạp năm Bính Thân đến ngày 15 tháng giêng năm Đinh Dậu (tức nhằm ngày 27-01-2017 đến ngày 11-02-2017) * Ngày 30/12:  Sáng: Cúng cơm Chư Tổ & Ông Bà Gia Tiên của Ni chúng (cúng từ 30/12 đến mùng 5/1). 12h…

Đọc tiếp