Tìm ngọc

Một đoàn người gian nan đi tìm ngọc, khám phá ra bảo châu ở trong một tảng đá rắn. Họ tản mác đi tìm búa đẽo, sà beng v.v… rốt cuộc chết ở chân núi. Ngày nay người học đạo để nhiều thời giờ kháo chuyện, xích mích, ăn uống,…

Đọc tiếp

Đàn tu TNX tháng 5

THÔNG BÁO Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ Từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 5 năm Đinh Dậu (26-05 → 03-06-2017) Tại chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng. Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương…

Đọc tiếp

Lễ An Cư 2017

Ngày 15 tháng 4 năm Đinh Dậu (10-05-2017) Lễ Nhập Hạ An Cư 14h30′ Lễ Tổ: Quang lâm chánh điện: SC Viên Thành thông kiểm số chúng: THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng…

Đọc tiếp