Đàn tràng chuyên tu TNX

Mùng 2 tháng 9 năm Bính Thân (02-10-2016) LỄ KHAI ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ Tổ chức tại chùa Dược Sư, Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng NỘI QUY ĐÀN TRÀNG  Tuyệt đối im lặng. Không được tiếp khách. Thực hành hành pháp TNX cả khi đi đứng nằm…

Đọc tiếp

Chương trình tháng 9

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9 NĂM BÍNH THÂN (2016) Mùng 1: Đàn lễ xuất gia 18 vị. Mùng 2 → 11: Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ. Ngày 12: Lễ tạ đàn chuyên tu. Ngày 13: Phát lồ sám hối. Ngày 14: Sám hối Hồng Danh Bảo Sám. Ngày 15: Lễ…

Đọc tiếp