Tạ đàn chuyên tu

Mùng 8 tháng 3 năm Đinh Dậu (04-04-2017) Lễ Tổng Kết Khóa Tu   Mỗi người trình bày chỗ tu, tất cả đều hoan hỷ an lạc. Niêm hương lễ Phật tạ ơn Tam Bảo. Lễ tạ bách thần, cúng thí Cô hồn. Tán lễ Giác linh Cố Tôn Sư.…

Đọc tiếp

Lễ Phật Niết Bàn

Ngày 15 tháng 2 năm Đinh Dậu (12-03-2017) Chùa Dược Sư tổ chức Tụng kinh Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương Kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn ∞ KINH DI GIÁO Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên hóa độ tôn giả…

Đọc tiếp

Lễ Xuất Gia tháng 2-2017

Mùng 8 tháng 2 năm Đinh Dậu (05-03-2017) Mừng ngày vía đức Phật Thích Ca Xuất Gia chùa Dược Sư tổ chức lễ xuất gia cho 7 cô tịnh nhân Buổi lễ bắt đầu lúc 7h30′ sáng: Lễ  Tổ: Tác bạch thỉnh Sư: Quang lâm chánh điện niêm hương, lễ…

Đọc tiếp