Cúng Ông Bà

Theo thường lệ hàng năm, cứ đến ngày 30 tháng chạp. Sáng sớm Ni chúng ai nấy tự khấn thỉnh Ông Bà của mình về chùa. Sau đó cả chúng chia cúng 3 nơi: Cúng Phật, Cúng Tổ và gia tiên của Tôn sư, Cúng Cửu Huyền Thất Tổ của…

Đọc tiếp

Chương trình Xuân Đinh Dậu

CHƯƠNG TRÌNH TẾT ĐINH DẬU Từ 30 tháng chạp năm Bính Thân đến ngày 15 tháng giêng năm Đinh Dậu (tức nhằm ngày 27-01-2017 đến ngày 11-02-2017) * Ngày 30/12:  Sáng: Cúng cơm Chư Tổ & Ông Bà Gia Tiên của Ni chúng (cúng từ 30/12 đến mùng 5/1). 12h…

Đọc tiếp

Bài 14: Tứ Chánh Cần

Tứ Chánh Cần không những khuyên thanh thiếu nhi chúng ta làm cỏ mà còn phải gieo lúa. Tấm lòng bi mẫn, nụ cười an ủi, lời nói dịu hòa, bàn tay chăm sóc… như dầu thoa máy, điệu sống dễ nhịp nhàng trong đoàn thể. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp

Tây phương vui

Tây phương vui! Tây phương vui! Cảnh vui Tây phương Ai tỉnh giác? Nhân dân quốc độ đều tuyệt vời! Không tám nạn, Không ba đường ác. Thai hoa sen, Thân ánh sáng! Thiên nhạc thường diễn diệu pháp âm! Khuyên khắp chúng sanh Cùng nhau niệm Phật A Di…

Đọc tiếp