Nam mô chư Phật mười phương

Nam mô chư Phật mười phương Đại từ khai mở con đường độ sanh. Đại Bi tiếp chúng hướng lành Tầm thanh âm vọng khẩn thành thiết tha. Cứu khổ thoát nghiệp Ta Bà Cứu nạn giữa biển trần sa hụp trồi. Linh cảm thị hiện muôn nơi Quán Âm Bồ-tát…

Đọc tiếp

Đàn tràng chuyên tu TNX

Mùng 2 tháng 9 năm Bính Thân (02-10-2016) LỄ KHAI ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ Tổ chức tại chùa Dược Sư, Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng NỘI QUY ĐÀN TRÀNG  Tuyệt đối im lặng. Không được tiếp khách. Thực hành hành pháp TNX cả khi đi đứng nằm…

Đọc tiếp