Lễ vía đức Văn Thù

Mùng 4 tháng 4 năm Đinh Dậu (29-4-2017) Kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ∞ KINH VĂN THÙ SƯ LỢI Như vậy tôi nghe, một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng 8.000 đại Tỳ-kheo, trưởng lão Xá Lợi…

Đọc tiếp

Bài 16: Ba tháng an cư

3 tháng an cư công đức lớn như thế nên an cư gọi là Luật Quan Yếu. Tỳ-kheo không an cư, dù trọn đời cạo tóc đắp y trì giới, vẫn gọi là phá giới. Nhóm họp an cư mà không kỷ luật chân chính, gọi là tặc trụ, tội…

Đọc tiếp