Thi Luật

Ngày 11/8/2016   LỚP LUẬT TRÙNG TRỊ THI KIỂM TRA – Gồm 65 thí sinh. Thi từ 7h30′ sáng đến 22h00′. – Có 5 nhóm thi, mỗi nhóm 13 người. Theo thứ lớp từng nhóm, SC Viên Lạc bốc thăm tên. Đọc tên người nào, người đó lên bàn Thầy…

Đọc tiếp

Chương trình tháng 7

  (Hình ảnh Mùa an cư 2016.) CHƯƠNG TRÌNH TÁN HẠ NĂM BÍNH THÂN (2016)  Ngày 01 -> 06/7: Các lớp học Luật. Ngày 07 -> 08/7: Sám hối giới. Ngày 09/7: Thi kiểm tra Luật. Sáng 10/7: Tác pháp sám ma. Chiều 10/7: Các cốc thất thỉnh sám chủ.…

Đọc tiếp

Lễ Tạ Đàn

Ngày 25 tháng 6 năm Bính Thân (nhằm ngày 28-07-2016) LỄ TẠ ĐÀN CHUYÊN TU 06h15′: Phóng Sanh. 07h45′: Lễ Đại Hồng Chung. 14h30′: Lễ Đại Thí Thực. Khóa lễ sáng. Khóa lễ chiều. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Lễ Húy Kỵ

LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan, các Ngài cũng không từ nan, về trụ xứ Dược…

Đọc tiếp