Giỗ Tổ Ưu Ba Ly

  Ngày 7-8 năm Bính Thân (07-09-2016) GIỖ TỔ ƯU BA LY Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nam mô Ưu Ba Ly tôn giả, Luật tông đệ nhất…

Đọc tiếp

Thông báo Lễ Húy Kỵ

THÔNG BÁO Mưa hè khói nước đượm thiền môn Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn. Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm Nhớ người, nhớ dáng Chúng trung tôn. Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm đã vãng sanh vào lúc 11h56’, ngày 24.06 năm Quý Tỵ (31.07.2013), trụ thế…

Đọc tiếp