Ngày 5-3-Ất Sửu (1985)

Thân gởi Viên Thông! Krishnamurti nói: “Mỗi vật đều ra lệnh: Ai đó? Muốn sống hãy đứng lại!”. Thí dụ: Mắt thấy bông hồng. Tuệ minh sát: Thấy à? Samatha đáp: Nhân duyên sanh! Người thấy, hoa bị thấy, sự thấy đều nhân duyên sanh. Nếu không dừng lại, đáp…

Đọc tiếp

Ngày 21-02-1985

(Quý Sư cô Ban Phản văn 12 người vâng lời Thầy về vùng đất khô cằn, nóng bức ở xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai xây dựng ngôi Tam-bảo mới – Chùa Viên Thông – trong thời gian đó, Thầy dạy mỗi người viết một bài luận về Tu viện Viên…

Đọc tiếp

Thân gởi HH

Thân gởi HH ! Làm Pháp sư công đức vô biên, vì đã nhiều đời trồng thiện căn, nay mới có hoa báo được làm Pháp sư, để mai đây chín quả Bồ-đề. Nhưng công đức chỉ thành tựu khi thân hành xứng với lời nói. Con cố gắng giữ…

Đọc tiếp

9-1992

Thân gởi H ! Một giờ đêm thức giấc niệm đức Quán Thế Âm chợt nhớ tới con, Thầy ngồi dậy thắp đèn viết cho con vài hàng nhắc nhở. Con nhớ lời Tổ A Nan: “Một ngày thấy đạo còn hơn sống 100 năm vô ích”. Đạo con chưa…

Đọc tiếp