Bài 27: Việc thực hành

Việc thực hành quan trọng, hãy bắt tay vào. Đừng chần chừ do dự nữa, mau lên đường. Không bao giờ bạn ân hận đâu.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply