Bài 31: Tràng hoa hiếu hạnh

Nhớ lại cha mẹ còn đang chơi vơi trong trần lụy. Đừng lầm cậy mình đã xuất thế mà coi thường ân đức cù lao.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply