Bài 34: Sạch những háo hức

Phải sạch hết những háo hức mong cầu dù là ý muốn đắc đạo, mới giải thoát được.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply