Bài 39: Vọng tưởng

Một vọng tưởng không đâu, nếu biết là hư vọng thì nó tự tan. Nếu nhận lầm là mình, lồng mình vào, thì thành kết sử.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply