Bị mạ nhục

Bị mạ nhục mà lặng thinh. Người này đang đi tới Niết Bàn.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply