Cả đời lo thân

Cả đời lo thân thể và tài sản. Cuối cùng thân trả về đất, tài sản sang tay người khác. Chỉ có Tâm mới thật là mình.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply