Nghệ Thuật Thiền

Chúng ta có khổ vì sinh lý như bệnh hoạn, đói khát. Nhưng nhiều hơn là những khổ về tâm lý. Phải trí tuệ Phật mới thấu đáo và cũng phải thuốc của Phật điều trị mới công hiệu. Ba chữ Phước Lộc Thọ là niềm ao ước của thế…

Đọc tiếp

Thiện Pháp

Không gieo trồng làm sao có thu hoạch? Tặng một lời thiện lành ắt thu nhận thiện cảm. Tâm hoan hỷ nụ cười tươi tỉnh, ánh mắt vui vẻ, từ bi trí tuệ là năng lượng đúc kết nên những thiện pháp lợi ích để hiến tặng bà con. Chia…

Đọc tiếp

Luôn Canh Gác Sáu Căn

Luôn canh gác sáu căn. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Không luyến ái cũng không ghét bỏ. Điều này rất khó thực hiện nhưng lại là yếu tố quan trọng để ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Xuất gia

Ngày 16.6 âl (2008) Xuất gia là có chí hướng siêu thoát 3 cõi, ra ngoài vòng tử sanh. Cạo đầu, nhuộm áo, thân hình khác tục. Trí tuệ Bát Nhã chiếu thân 4 đại vốn không, cảnh 6 trần huyễn hoá nên tâm càng khác thế gian. Tâm giác…

Đọc tiếp