Lưu dấu ấn

Mỗi bước chân đi lưu mỗi dấu ấn. Ta có câu : Không sợ chậm bước mà rất sợ đứng tại chỗ mà không chịu cất bước. Bởi vì như thế thì làm sao có thể thành tựu sự nghiệp hiện tại và vị lai? Có người đi qua để lại…

Đọc tiếp

Đầu hạ 2006

ĐẦU HẠ 2006 Đạo Phật là con đường giải thoát. Đức Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn là giải quyết những vấn đề cấp bách. Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là lo việc kiếp sau và mãi mãi cho đến khi thành Phật. Về Cực Lạc…

Đọc tiếp

Bổn phận ngoài đường

Bổn phận ngoài đường Gặp một cụ già, một kẻ khó, một người đàn bà bế con, một người què chống nạng, một người còng lưng gánh nặng, một đám tang, con phải cung kính nhường bước. Thấy trẻ đánh nhau phải can. Người già rơi gậy phải nhặt hộ.…

Đọc tiếp

Bạn A

A hay giận dỗi nóng nẩy. Các bạn không chơi với A nữa. A nói với ông nội các bạn xấu lắm ! – Ngậm thuốc độc mà mong kẻ thù chết là chuyện không thể được. – Nghĩa là thế nào hở ông? – Sân giận là thuốc độc.…

Đọc tiếp