Thiện tri thức

THIỆN TRI THỨC Chị là người nhà quê, hay rùm beng mỗi khi bực bội. Bỗng chị đổi khác, dịu dàng như một tiên nữ. Chị giải thích: Con chó ăn vụng. Tôi giận quá, đánh nó què cẳng. Tôi đi chợ về, nó lết ra đón mừng. Con chó…

Đọc tiếp

Ngự lâm quân

Một lính ngự lâm bạch một Thiền sư: Tôi không tin có địa ngục, Niết-bàn. – Ha ha! Vua nào nhận nhà người làm ngự lâm quân. Ta trông ngươi chẳng khác tên ăn mày. Lính ngự lâm quân giận quá rút gươm. – Đó, ngươi đang mở cửa địa…

Đọc tiếp