Ngày Nhà Giáo 20-11-2017

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2017 Cây có cội, nước có nguồn Làm người phải nhớ ghi luôn điều này Ân cha, nghĩa mẹ, công Thầy Tri ân báo đáp, lời này chớ quên! Ban Giáo Thọ chùa Dược Sư: NS Vĩnh Lạc dạy lớp Lăng Nghiêm, NS Bảo…

Đọc tiếp

Thi Lăng Nghiêm 2017

Ngày 12 tháng 8 năm Đinh Dậu (01-10-2017) Chùa Dược Sư tổ chức kỳ thi ĐỐ VUI PHẬT PHÁP Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên giác linh Tôn Sư chứng minh. Kính bạch trên 2 Thầy! Kính thưa ban giám khảo. Kính thưa…

Đọc tiếp