Tạ đàn chuyên tu

Mùng 8 tháng 3 năm Đinh Dậu (04-04-2017) Lễ Tổng Kết Khóa Tu   Mỗi người trình bày chỗ tu, tất cả đều hoan hỷ an lạc. Niêm hương lễ Phật tạ ơn Tam Bảo. Lễ tạ bách thần, cúng thí Cô hồn. Tán lễ Giác linh Cố Tôn Sư.…

Đọc tiếp

Thông báo đàn tu

THÔNG BÁO Chùa Dược Sư tổ chức đàn tràng  chuyên tu Tứ Niệm Xứ Từ mùng 1-11 đến 8-11 năm Bính Thân (nhằm ngày 29-11 đến 6-12-2016) Đàn tràng này dành cho những vị sơ tâm muốn tìm hiểu về pháp thiền Tứ Niệm Xứ, nếu có nữ Phật tử…

Đọc tiếp