Pháp Bảo Lưu Thông

Ngày 26-5-Đinh Mão (1987)  Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông! PHÁP BẢO LƯU THÔNG Một thời Phật ở Kỳ Viên tinh xá nhân ngày tán hạ. Ngài Xá Lợi Phất xin phép Phật vào rừng tham thiền. Tăng chúng tới tiễn chân rất đông. Sự niềm nở của Ngài…

Đọc tiếp