Pháp Ngữ – Bài 2

Phật pháp không bỗng nhiên có, không phải do các Pháp sư phát minh. Ta thật ngu ngốc nếu mỗi khi thuyết pháp, ta tự thấy mình là người sáng tạo bài pháp vừa nói. Phật pháp có ra là từ công phu giác tỉnh của chư Phật, chư Tổ.…

Đọc tiếp

Giới thiệu mục Pháp Ngữ

  Trang chùa Dược Sư đã thay đổi cách thiết kế được gần 1 năm, mặc dù nội dung nghèo nàn, bài viết hạn chế, hình ảnh ít ỏi… chúng con vẫn được sự yêu mến của quý độc giả trong thời gian qua. Thể theo nguyện vọng của cô…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 1

Lại nữa, phương ngôn có câu: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Tổ dạy: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra biển cả. Sự nghiệp Thánh…

Đọc tiếp

Đường vào chùa

Trước khi tụng Kinh Dược Sư, phải lạy 7 vị Phật: Vận ý Thông Chứng Như Lai ở Tối Thắng thế giới. Quán Âm Tự Tại Như Lai ở Diệu Bảo thế giới. Quảng Đạt Trí Biện Như Lai ở Tịnh Trụ thế giới. Tối Thắng Cát Tường Như Lai…

Đọc tiếp