12 tháng

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba hội hè. Tháng Tư đong đậu nấu chè, Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm. Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm, Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân. Tháng Tám chơi đèn kéo quân, Tháng Chín…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 3

Tông Tịnh-độ có rất nhiều môn. Hiện nay tại Việt Nam chỉ lưu hành có 3 pháp: 1) Kinh Vô Lượng Thọ chủ trương đoạn trừ 5 thống 5 thiêu. Năm thống là 5 sự đau đớn. Năm thiêu là 5 sự đốt nấu. Kinh dạy: Dùng 5 giới để…

Đọc tiếp

Đầu Xuân

ĐẦU XUÂN 2005 Bá Cáo Tháng giêng đã sắp đi qua Thầy nhắc lại chị em nhớ rằng: Sở dĩ các chùa thỉnh đức Di Lặc giáng lâm ngày mồng một Tết là theo phong tục Á Đông cổ truyền: Người xông đất có ảnh hưởng đến sự làm ăn…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 2

Phật pháp không bỗng nhiên có, không phải do các Pháp sư phát minh. Ta thật ngu ngốc nếu mỗi khi thuyết pháp, ta tự thấy mình là người sáng tạo bài pháp vừa nói. Phật pháp có ra là từ công phu giác tỉnh của chư Phật, chư Tổ.…

Đọc tiếp