Từ đâu ta đến

Từ đâu ta đến, lại về đâuCõi tạm loay hoay đã bạc đầuSáu nẻo luân hồi khôn xiết thảmTrăm năm cuộc thế chẳng bền lâuDạo chơi bể khổ lòng thêm nảnTrong cõi trần ai rảo gót mauChỉ có mong nhờ câu niệm PhậtTìm về nẻo tịnh hết lo âu. Chia…

Đọc tiếp

Bài 36: Mùa xuân vĩnh cửu

Đức Di Lặc tươi cười trong ngũ trược ác thế nhờ trí tuệ biết rõ 6 căn huyễn hóa, 6 trần ảo ảnh, 6 thức mê lầm. Cổ nhân xưa hằng tự nhắc: “Tỉnh tỉnh chớ bị lừa!”. Xả thức sanh diệt trở về chân tánh vô sanh là Niết…

Đọc tiếp