Mẹ

Những tấm lòng cao cả… Mẹ thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng đứa con đau ốm. Mẹ sẵn sàng đi ăn xin để nuôi con. Hy sinh cả tánh mạng vì con. Trong đời có nhiều ngày buồn. Nhưng buồn thảm nhất là ngày con mất…

Đọc tiếp

Bài 30: Luật Sadi

Luật Sadi các con thuộc nhừ hơn cháo. Những điều mà trẻ thơ mấy con biết rõ, già móm hết răng như Thầy vẫn chưa làm xong. Các con thật đã được ướp kỹ Phật pháp. Con nhà giàu đâu có sợ nạn đói. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp