Bài 24: Hạ mình xin lỗi

Hạ mình xin lỗi, nhường cái phải cho người là biểu tượng Thánh Hiền. Nhưng nếu không biết gốc của Thánh Hiền là giác tỉnh, không tập quan sát vô thường, vô ngã. Cứ mải lo dán mấy câu của sách vở vào đầu, đến nỗi bị ngay những chữ…

Đọc tiếp

Quên hiện thực

Ta cứ nghĩ Phật pháp cao siêu lắm, xa xôi lắm. Người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi mà quên hiện thực. Quên rằng, hiện thực chính là nếp sống hàng ngày. Chánh niệm tỉnh giác, sống từ bi hỷ xả, xa rời tham sân si,…

Đọc tiếp