Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 3 – Hộ sáu căn

CẢ NGÀY PHẢI HỘ SÁU CĂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #3)Phật chỉ ra vừa rõ ràng rành mạch, mà vừa chổ hiểu biết của chúng mình. Thế đấy. Vậy thì bây giờ đây rõ ràng chúng…

Đọc tiếp

Mục mới

Những Lá Thư Thầy: Ngày 1/03 âl 2004. TU TÂM Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ – Phần 14: Vài lời tâm huyết (phần cuối). Pháp Ngữ: Bài viết: Bài 32: Mặt trăng thật – chân tâm. Pháp Ngữ: Bút tích: Dồn hết tâm lực. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH…

Đọc tiếp