Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 3 – Hộ sáu căn

CẢ NGÀY PHẢI HỘ SÁU CĂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #3)Phật chỉ ra vừa rõ ràng rành mạch, mà vừa chổ hiểu biết của chúng mình. Thế đấy. Vậy thì bây giờ đây rõ ràng chúng…

Đọc tiếp

Mục mới

Khóa Tu: Đàn tràng Phật thất tháng 11. THÔNG BÁO: BẮT ĐẦU HÔM NAY MỖI TUẦN, CHÙA SẼ ĐĂNG MP3 TRONG MỤC THUYẾT GIẢNG BÀI KINH THIỆN SANH CỦA SƯ BÀ HẢI TRIỀU ÂM GIẢNG, MỜI QUÝ VỊ ĐÓN NGHE – 01- Đầu kinh… thấm nhuần… CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11…

Đọc tiếp