An cư 2015

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ – 2015 2h30’ chiều ngày 15-4 âl – Chuông trống – Niêm hương. – Tán Phật, 4 lễ. – Lễ Tổ. – Tiểu sám hối. – Tán hương – Đại bi – Khai luật kệ. – Thông kiểm số chúng an cư. – Lễ bạch thỉnh Chủ…

Đọc tiếp