Lễ Vu Lan 2018

LỄ VU LAN NĂM MẬU TUẤT Lễ Vu Lan làm sáng tỏ chân lý “Nhất thiết duy tâm tạo”. Công đức chư Tăng thanh tịnh cùng với tấm lòng hiếu thảo chí thành của Phật tử chúng con, cảm thông đến những tâm hồn đau khổ. Khiến cha mẹ tổ…

Đọc tiếp