Giỗ chú Minh Đăng

Mùng 10 tháng 4 năm Mậu Tuất (24-5-2018) Chùa Dược Sư cúng giỗ lần thứ 3, tưởng niệm công đức Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng Người đã thành lập ra trang nhà chuaduocsu.org, có chí nguyện đem Pháp bảo Sư Bà Hải Triều Âm lưu truyền…

Đọc tiếp

Phật nhập Niết-bàn (2018)

Ngày 15 tháng 2 năm Mậu Tuất (31-3-2018) Kỷ niệm Ngày Phật nhập Niết Bàn Đức Phật Niết-bàn. Các vị A-la-hán theo Phật Niết-bàn. Chư thiên đảnh lễ Tổ Ca Diếp bạch rằng: “Thuyền Phật pháp sắp vỡ, phướn sắp gãy, đèn sắp tắt. Sức ác sẽ chuyển mạnh. Thỉnh…

Đọc tiếp