An Cư Kiết Hạ

KẾT HẠ KHAI THỊ CHÚNG  Rằm tháng tư hôm nay là ngày kết hạ. Hơn 2550 năm về trước, trên hội Linh Sơn cũng có ngày kết hạ. Từ đó tùng lâm các nơi chẳng trái lệ cũ, 90 ngày cấm túc an cư. Ngay từ niệm đầu tiên phát…

Đọc tiếp

Khánh đản 2015

Phật đản năm 2004, Tôn sư Hải Triều Âm tổ chức thi làm bài luận về câu nói lịch sử của Phật: “THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”. Đại chúng đã làm và đây là bài sửa do Tôn sư biên soạn. Mừng ngày Phật đản năm nay, chùa…

Đọc tiếp