Lễ Xả Y Công Đức

Ngày 15 tháng chạp năm Mậu Tuất (20-01-2019) LỄ XẢ Y CÔNG ĐỨC SC Viên Ngộ tác bạch lễ tạ đại chúng: Kính bạch trên Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng! Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới hôm nào đại chúng làm lễ thọ Y Công…

Đọc tiếp

Phát thưởng

Mùng 9 tháng chạp năm Mậu Tuất (14-1-2019) Lớp Luật Học Cương Yếu tuyên bố Kết quả điểm thi & Phát thưởng Tuyên bố điểm thi và điểm Tổng kết  cuối năm. Phát thưởng. * Điểm thi: Hạng nhất: SC Pháp Hạnh. Hạng nhì: SC Bảo Hạnh. Hạng ba: SC…

Đọc tiếp

Niệm Phật Nhất Tâm

Người thế gian sống tháo động, tâm phải động theo nên khó khăn hành trì. Người xuất thế gian sống tịnh cư, ba nghiệp thanh tịnh, nhưng nếu không biết tu cứ tâm viên ý mã thì ý nghiệp không thể thanh tịnh. Càng ở thanh vắng bao nhiêu phiền…

Đọc tiếp