Lễ Vu Lan

Ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân LỄ VU LAN Liên Tông Bảo Giám dạy: “Hiếu đứng đầu trăm hạnh”. Hiếu là tâm Phật, dưỡng là hạnh Phật. Muốn được hạnh Phật phải biết thảo nuôi cha mẹ. Trường Lư Di thiền sư dạy: “Hiếu là cửa mở ra vạn…

Đọc tiếp

Lễ Tự Tứ 2016

HUẤN TỪ NGÀY TÁN HẠ Mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khỏe mạng sống. Lại thêm côn trùng sâu kiến sinh sản rất nhiều, khó tránh tội sát sanh. Nên Phật dạy Tăng Ni mùa hạ phải…

Đọc tiếp

Cúng gia tiên

Ngày 13 tháng 7 năm Bính Thân (15-08-2016) Cúng gia tiên, cửu huyền thất tổ của Cố Tôn sư Hải Triều Âm Khi Cố Tôn Sư tại thế, hàng năm vẫn lấy ngày này làm ngày Cúng gia tiên và cửu huyền thất tổ nhân dịp Lễ Báo Hiếu. Đệ…

Đọc tiếp