Lễ Tác Pháp Sám Ma

Ngày 10 tháng 7 năm Bính Thân (nhằm ngày 12-08-2016) LỄ TÁC PHÁP SÁM MA Đại chúng lắng nghe: Nay là nửa tháng tuần trăng sáng. Trước ngày Tự tứ, Ni Tăng tập hội sám hối, quý vị mỗi mỗi xét kỹ xem nửa tháng vừa qua có phạm giới…

Đọc tiếp

Thi Luật

Ngày 11/8/2016   LỚP LUẬT TRÙNG TRỊ THI KIỂM TRA – Gồm 65 thí sinh. Thi từ 7h30′ sáng đến 22h00′. – Có 5 nhóm thi, mỗi nhóm 13 người. Theo thứ lớp từng nhóm, SC Viên Lạc bốc thăm tên. Đọc tên người nào, người đó lên bàn Thầy…

Đọc tiếp

Chương trình tháng 7

  (Hình ảnh Mùa an cư 2016.) CHƯƠNG TRÌNH TÁN HẠ NĂM BÍNH THÂN (2016)  Ngày 01 -> 06/7: Các lớp học Luật. Ngày 07 -> 08/7: Sám hối giới. Ngày 09/7: Thi kiểm tra Luật. Sáng 10/7: Tác pháp sám ma. Chiều 10/7: Các cốc thất thỉnh sám chủ.…

Đọc tiếp

Lễ Tạ Đàn Tràng

Ngày 21 tháng 5 năm Bính Thân (25-06-2016) Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu Tứ Niệm Xứ * 7h45′ sáng nhóm Tổng Kết: Thầy Phó tổng kết khóa tu tất cả đại chúng đều vui tu, tinh tấn. Quý SC đại diện 3 chùa và Phật tử tham dự khóa…

Đọc tiếp