Chương trình Mừng Xuân 2016

MỪNG XUÂN DI LẶC – BÍNH THÂN 2016 –  Sáng 23/12:   Cúng Ông Táo ở các bếp. Chiều 25/12:  Tỳ-kheo-ni phát lồ giới. Ngày 26/12:   Sám hối giới. Chiều 27/12:  Sám hối Hồng Danh. Sáng 28/12:   Bố tát. Sáng 29/12:  Cúng ngọ, cúng giác linh, cúng ông bà.    …

Đọc tiếp

Ngày Phật thành đạo

CHƯƠNG TRÌNH MÙNG 8 THÁNG CHẠP Kỷ niệm ngày Phật Thích Ca thành đạo 7h30′ : – Lễ Tổ. – Niêm hương. – Lễ Phật. – Ni sư Vĩnh Lạc giảng về Ý Nghĩa Phật Thành Đạo. – Lễ 21 lễ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. –…

Đọc tiếp

Lễ vía Phật A Di Đà

Chương trình ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi (27.12.2015) Sáng: NS Vĩnh Lạc giảng về sự tích Phật A Di Đà & Lễ 48 nguyện trong thời Hô chuông hồng chung. Chiều: Tụng kinh Di Đà & Niệm Phật Tối: Lễ cửu bái sám hối & Niệm Phật Hình…

Đọc tiếp