Lễ vía đức Văn Thù

Mùng 4 tháng 4 năm Đinh Dậu (29-4-2017) Kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ∞ KINH VĂN THÙ SƯ LỢI Như vậy tôi nghe, một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng 8.000 đại Tỳ-kheo, trưởng lão Xá Lợi…

Đọc tiếp

Lễ Phật Niết Bàn

Ngày 15 tháng 2 năm Đinh Dậu (12-03-2017) Chùa Dược Sư tổ chức Tụng kinh Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương Kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn ∞ KINH DI GIÁO Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên hóa độ tôn giả…

Đọc tiếp