Khóa Hư Cảnh Sách

KHÓA HƯ CẢNH SÁCH CỦA TỔ YÊN TỬ Người trí có 3 bậc : Bậc thượng, tâm như như bất động, tướng tướng không hai, tịch tịch thường trụ. Đây là Phật sống. Bậc trung, tâm thuần niệm thiện. Niệm thiện không chi hơn niệm Phật. Nương Phật làm cảnh,…

Đọc tiếp

Tu Tâm

TU TÂM Hạnh phúc hay đau khổ là kết quả trung thành của hành động mà tâm là chủ. Tâm là căn bản con người. Nhân loại tâm lành, thế giới sẽ hòa bình an lạc. Phật tử tu tâm mới thành đạo quả. Thầy Mạnh Tử than rằng: Thương…

Đọc tiếp