Lễ Tạ Đàn Tràng

Ngày 21 tháng 5 năm Bính Thân (25-06-2016) Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu Tứ Niệm Xứ * 7h45′ sáng nhóm Tổng Kết: Thầy Phó tổng kết khóa tu tất cả đại chúng đều vui tu, tinh tấn. Quý SC đại diện 3 chùa và Phật tử tham dự khóa…

Đọc tiếp

Lễ Khai Đàn Tràng

Ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân (16-06-2016) Chùa Dược Sư 2 tổ chức Đàn tràng chuyên tu Thiền Tứ Niệm Xứ * Buổi lễ vào lúc 14h30′: Lễ Tổ. Chuông trống. Cả chúng niêm hương. Tán Phật – Lễ Phật. Tiểu sám hối. Tán hương – Khai kinh kệ.…

Đọc tiếp

Sửa nhà bếp

Vừa sửa xong mái ngói, đến hành lang chánh điện. Công trình hành lang còn chưa xong lại đến nhà bếp, vì nhu cầu bếp hư nên phải sửa. Cho nên ngoài thời khóa tu học mùa Hạ, Ni chúng phải làm các công tác sửa chữa để ngôi Tam…

Đọc tiếp

Lễ Tác Bạch An Cư

Ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân ((21.05.2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ TÁC BẠCH AN CƯ 14h30′ Toàn chúng tập trung tại Tổ đường. Quang lâm chánh điện làm lễ Niêm hương. Sư cô Vĩnh Bình thông kiểm số chúng. THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên…

Đọc tiếp