Chương trình Lễ An Cư

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ 14h30′ ngày 15.04 năm Bính Thân (21.05.2016) Lễ Tổ. Chuông trống niêm hương. Lễ Phật. Khai luật kệ. Thông kiểm số chúng an cư. Nghe giáo sắc của Đại Tăng. Thỉnh Chủ Pháp Sự. Huấn từ ngày khai hạ. Thượng tòa đối thú bạch an cư.…

Đọc tiếp

Mừng Phật Đản

Mùng 8 tháng 4 năm Bính Thân Chùa Dược Sư & Dược Sư 2 tổ chức  Lễ Kính mừng ngày Khánh Đản Hình ảnh chùa Dược Sư Lễ Tắm Phật. Hình ảnh chùa Dược Sư 2 Lễ Tắm Phật. Quang cảnh trước ngày lễ. Công trình gấp rút đổ bê tông mẻ…

Đọc tiếp

Lễ Phật Đản

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN Ngày mùng 8 tháng 4 7h25’: Toàn chúng tập trung tại chánh điện. –  Chuông trống niêm hương. – Tán Phật – Lễ Phật. –  Tiểu sám hối. – Tán hương – Khai kinh kệ. –  Giảng “Ý nghĩa Phật Đản”. –  Đại chúng lần lượt Tắm Phật.…

Đọc tiếp