Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

Ngày 16-3 vía đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ YẾU NGHĨA Kinh Chuẩn Đề chép: Đức Phật ở thành Vương Xá, tinh xá Kỳ Hoàn, vườn Cấp Cô Độc, 4 chúng và 8 bộ vây quanh. Thương xót chúng sanh đời mạt pháp phước mỏng nghiệp…

Đọc tiếp

Phổ Hiền Bồ Tát

Ngày 21-2 âl LỄ ĐỨC PHỔ HIỀN Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh Phổ Hiền. Kinh Pháp Hoa nói về quả đức Phổ Hiền. Nhân hạnh thể hiện rõ nét trong phẩm Nhập Pháp Giới. Thiện Tài diện kiến người thừa kế đức Thích Ca là Di Lặc Bồ-tát.…

Đọc tiếp

Lễ Xuất Gia

  NGÀY 08.02 âl (2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ VÍA PHẬT XUẤT GIA & ĐÀN THẾ PHÁT Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT Thích Như Tú, trụ trì Chùa Thanh Tịnh, tỉnh Vĩnh Long. Cùng toàn thể quý SC và toàn thể đại chúng chùa Dược Sư…

Đọc tiếp