Chương trình tháng 7

  (Hình ảnh Mùa an cư 2016.) CHƯƠNG TRÌNH TÁN HẠ NĂM BÍNH THÂN (2016)  Ngày 01 -> 06/7: Các lớp học Luật. Ngày 07 -> 08/7: Sám hối giới. Ngày 09/7: Thi kiểm tra Luật. Sáng 10/7: Tác pháp sám ma. Chiều 10/7: Các cốc thất thỉnh sám chủ.…

Đọc tiếp

Lễ Tạ Đàn Tràng

Ngày 21 tháng 5 năm Bính Thân (25-06-2016) Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu Tứ Niệm Xứ * 7h45′ sáng nhóm Tổng Kết: Thầy Phó tổng kết khóa tu tất cả đại chúng đều vui tu, tinh tấn. Quý SC đại diện 3 chùa và Phật tử tham dự khóa…

Đọc tiếp

Lễ Khai Đàn Tràng

Ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân (16-06-2016) Chùa Dược Sư 2 tổ chức Đàn tràng chuyên tu Thiền Tứ Niệm Xứ * Buổi lễ vào lúc 14h30′: Lễ Tổ. Chuông trống. Cả chúng niêm hương. Tán Phật – Lễ Phật. Tiểu sám hối. Tán hương – Khai kinh kệ.…

Đọc tiếp

Sửa nhà bếp

Vừa sửa xong mái ngói, đến hành lang chánh điện. Công trình hành lang còn chưa xong lại đến nhà bếp, vì nhu cầu bếp hư nên phải sửa. Cho nên ngoài thời khóa tu học mùa Hạ, Ni chúng phải làm các công tác sửa chữa để ngôi Tam…

Đọc tiếp