Phổ Hiền Bồ Tát

Ngày 21-2 âl LỄ ĐỨC PHỔ HIỀN Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh Phổ Hiền. Kinh Pháp Hoa nói về quả đức Phổ Hiền. Nhân hạnh thể hiện rõ nét trong phẩm Nhập Pháp Giới. Thiện Tài diện kiến người thừa kế đức Thích Ca là Di Lặc Bồ-tát.…

Đọc tiếp

Lễ Xuất Gia

  NGÀY 08.02 âl (2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ VÍA PHẬT XUẤT GIA & ĐÀN THẾ PHÁT Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT Thích Như Tú, trụ trì Chùa Thanh Tịnh, tỉnh Vĩnh Long. Cùng toàn thể quý SC và toàn thể đại chúng chùa Dược Sư…

Đọc tiếp

Vía Phật xuất gia

PHẬT VỀ NHÀ Được tin Thái tử đã thành đạo và sắp về thăm nhà, vua Tịnh Phạn mừng rỡ bao nhiêu. Khi đức Phật và Tăng đoàn xuất hiện tay ôm bình bát, khất thực từng nhà! Vua lại ngỡ ngàng bấy nhiêu. Buồn quá! Giận quá! Thành Phật…

Đọc tiếp