Giỗ chú Minh Đăng

Mùng 10 tháng 4 năm Mậu Tuất (24-5-2018) Chùa Dược Sư cúng giỗ lần thứ 3, tưởng niệm công đức Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng Người đã thành lập ra trang nhà chuaduocsu.org, có chí nguyện đem Pháp bảo Sư Bà Hải Triều Âm lưu truyền…

Đọc tiếp