Mùa Tự Tứ năm 2017

ẢNH LƯU NIỆM MÙA TỰ TỨ 2017 Phương ngôn có câu: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Tổ dạy: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra…

Đọc tiếp

Lựa chọn đường đi

Sách Thần Tăng chép: Gã Vinh Kha rượu thịt nặng nề. Một hôm đọc Vãng Sanh Truyện. Đọc xong một truyện, gật đầu một cái. Nhờ nhân lành này về sau đủ duyên tu hành. Nghe Phật A Di Đà dạy: “Mười năm nữa ngươi sẽ được vãng sanh”. Kha…

Đọc tiếp

Đàn tu TNX tháng 5

THÔNG BÁO Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ Từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 5 năm Đinh Dậu (26-05 → 03-06-2017) Tại chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng. Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương…

Đọc tiếp