THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Kỷ Niệm Lễ Vía Phật A Di Đà Kính  thưa quý Phật tử! Theo thông lệ, đầu tháng đều có đàn Chuyên tu Phật thất.  Nay kết hợp ngày Giỗ Cụ Tổ Đệ nhất Pháp Chủ Thích Đức Nhuận và ngày Vía Phật A Di Đà, chùa Dược…

Đọc tiếp