Khóa Hư Cảnh Sách

KHÓA HƯ CẢNH SÁCH CỦA TỔ YÊN TỬ Người trí có 3 bậc : Bậc thượng, tâm như như bất động, tướng tướng không hai, tịch tịch thường trụ. Đây là Phật sống. Bậc trung, tâm thuần niệm thiện. Niệm thiện không chi hơn niệm Phật. Nương Phật làm cảnh,…

Đọc tiếp