Cúng Ông Bà

Sáng ngày 30/12, Cúng Cửu Huyền Gia Tiên, đại chúng chia thành từng nhóm cúng Phật, các bàn thờ Tổ, Giác linh, Hương linh… rước Ông Bà Tổ Tiên của Ni chúng về chùa Dược Sư an tọa linh vị. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]   * Hình ảnh: Quang…

Đọc tiếp

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 Trước thềm năm mới, dõi theo bước chân Bồ Tát trong vườn Xuân đạo hạnh của Hoa Tạng thế giới, chùa Dược Sư cầu nguyện cho quý Phật Tử tiếp nhận được tâm hoan hỉ và đời đời kiếp kiếp gìn giữ tâm này vững chắc để…

Đọc tiếp