ƠN SƯ TRƯỞNG

ƠN SƯ TRƯỞNG Tình cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Công cha như núi nghĩa mẹ như nguồn, nhưng tình ái lại chính là gốc trầm luân lịch kiếp. Nếu không có Sư trưởng thì sao biết lễ nghi, sao hiểu Phật Pháp. Lễ nghĩa không biết…

Đọc tiếp

Lễ Tổng Kết

Ngày 07 tháng 6 năm Kỷ Hợi (09/07/2019) Lớp Luật và Tứ Niệm Xứ làm Lễ Tổng kết và Phát thưởng các học sinh xuất sắc. * Lớp Luật Học Cương Yếu với thành tích là: 4 giải đồng hạng nhất, 1 giải hạng nhì, 2 giải đồng hạng 3…

Đọc tiếp