Bài 50: Nhân Quả

Loài người cũng như tất cả muôn loài đều sợ khổ cầu vui. Nhưng họ không biết làm thế nào để hết khổ, làm thế nào được an vui. Muốn hết khổ lại gieo nhân khổ, muốn cầu an vui mà không gieo nhân an vui. Vì vậy kết quả…

Đọc tiếp

Phật thất tháng 3

Trong hoàn cảnh cả thế giới đại nạn, Chùa Dược Sư chỉ xin góp chút tâm thành, chuyên tâm tu hành niệm Phật: Nguyện cầu Đại dịch bệnh Corona trên toàn thế giới sớm chấm dứt, vạn dân an lạc. Đội ngũ y tế, các Y Bác sĩ, điều dưỡng,…

Đọc tiếp

Vãng Sanh

Kinh Vô Lượng Thọ dạy cả 3 phẩm vãng sanh đều lấy phát Bồ-đề tâm làm gốc. Sơ tâm tụng đọc 4 hoằng thệ nguyện. Nương nhân này cứu cánh thành Phật. Đây là điều kiện tất yếu không thể thiếu của hành giả Tịnh-độ. Vấn đề cực kỳ quan…

Đọc tiếp