Phước Đức Bố Thí

Đức Phật thành đạo, dự tính đi thuyết pháp thì có hai lái buôn tên Ba Li Ca và Đề Vị tới dâng cháo mật. Phật cho một ít tóc và móng tay. Có hai sự cúng dường quan trọng là đầu tiên khi Phật mới thành đạo và cuối…

Đọc tiếp

Tác Pháp An Cư 2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. An cư Kiết Hạ đạo trường.Trên thời tạ lễ Pháp VươngDưới thời từ bi tế độTinh nghiêm giới đức đường đường.An cư, gieo rắc đạo vàngKiết Hạ, hạnh nguyện cưu mangNguyện sống cuộc đời phụng sựĐạo tình đạo vị chứa chan.…

Đọc tiếp

Lễ Tắm Phật 2564

LỄ TẮM PHẬT Tất Đạt Đa con người vĩ đạiKhắp năm châu mừng đón tin Ngài.Trong đời ngũ trược, Ngài hiển hiện.Chỉ nẻo muôn người hết đắng cay.Phật Đản về, con thành tâm tưởng niệm.Đấng Từ tôn thị hiện độ sanhĐây là dòng nước tịnh thanhVới hương hoa, với cả…

Đọc tiếp

PHẬT BẢN HẠNH TẬP

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2564 Đức Phật không sanh không diệt. Chúng sanh vọng kiến mới có sợ chết, lo âu, tham sân. Phật hiện thân vào thế giới ảo mộng để giác tỉnh chúng ta. Cũng là một con người. Nhưng con người tôn quý, tướng hảo tròn đủ,…

Đọc tiếp