Bài 49: Tranh chấp

Đổi tranh chấp thế gian thành tranh chấp đạo đức. Hai tướng ngã nhân còn đối lập thì vẫn nuôi dưỡng tham sân si. Tư tưởng Thánh Hiền bị trá hình, người bị lừa chính là mình. Kết quả là những cơn bão cấp 10 đâu có lạ. Chia sẻ…

Đọc tiếp

Nhân Hoa Quả Cỏ

Hòa-thượng Thanh Từ kể chuyện Nhân Hoa Quả Cỏ: Năm xưa HT dưỡng bệnh tại am Bảo Lộc. Phật tử cúng dàng hạt hoa. HT tưới được bảy bữa. Lấm chấm mầm xanh nảy lá. HT gia công. Ít lâu sau được một bồn cỏ. Thầy hết sức ngạc nhiên,…

Đọc tiếp