Niệm Phật

Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Niệm cho đến ngủ thiếp đi, càng tốt. Vì danh hiệu Phật trọn giấc ngủ, vẫn ở tâm. Có định thần, bạn mới thấy mình đã hướng ngoại cả ngày, cột tâm vào đủ thứ bất nhiêu ích sự. Một khi đã bị…

Đọc tiếp

THÔNG BÁO

CÁO PHÓ   Chùa Dược Sư – Đức Trọng – Lâm Đồng thành kính trân trọng báo tin:   Ni sư THÍCH NỮ DIỆU HIỀN, thế danh Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1925, quê quán Nam Định. Do tuổi cao sức yếu, Ngài đã nhẹ nhàng thanh thoát xả bỏ…

Đọc tiếp