Bài 37: Thọ

Thọ là nguồn gốc của 3 độc tham sân si, mở ra đủ thứ tội ác. Tuệ Tứ niệm xứ là thuốc trị độc duy nhất. Chánh kiến thọ giới luật, trì pháp gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Đức Lục Tổ dạy

Đức Lục Tổ dạy: Không nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Khi ấy là bản lai diện mục của Thượng tọa Thiện Minh. Ngài cũng dạy: Chấp trước cảnh thì sanh diệt khởi như nước hằng dậy sóng, gọi là bờ bên này. Lìa cảnh thì không sanh diệt như nước…

Đọc tiếp

Cáo lỗi

Nam mô A Di Đà Phật. Xin cáo lỗi cùng quý vị độc giả, thời gian qua vì trang chùa cần chỉnh sửa lại nên tạm gián đoạn. Nay đã được phục hồi, mong quý vị hoan hỷ. Kính mời quý vị ủng hộ tiếp tục. Nam mô A Di…

Đọc tiếp