Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi (24-3-2019) Kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng.Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.Diệu hóa thần ứng khó đo lường.Tùy cơ thuyết pháp đồng giải thoát. Một ngàn chỗ cầu, đức Quán Âm ứng cả ngàn…

Đọc tiếp

Im lặng là vàng

Đứng ở một góc đường, nhìn khách vãng lai, ta chỉ thấy hình ảnh của lo âu nhọc nhằn nhộn nhịp. Ít khi được gặp một nét mặt tĩnh lặng an hòa, thoải mái. Rối rít bồn chồn nóng nảy dẫn đến những quyết định vội vàng, những lời nói…

Đọc tiếp