Lễ Húy Kỵ

LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan, các Ngài cũng không từ nan, về trụ xứ Dược…

Đọc tiếp

Mục mới

Sách nói: Những lá thư Thầy: Ngày 13-3-1986, Triết Lý Nhà Phật. Thuyết Giảng: Lăng Nghiêm Toát Yếu – Phần 69. Sách nói: Những lá thư Thầy: Từ giã Liên Hoa. Pháp Ngữ – mp3: 20- Sư Trưởng Mộng Thấy Đức Quán Âm. Pháp Ngữ – mp3: 19- Nhân Duyên Độ Đệ…

Đọc tiếp

Lời giảng về Hậu sự

Nhân dịp Lễ Đại Tường của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, chúng tôi xin đăng lời giảng về Hậu sự của Cố Sư trưởng trích trong băng giảng về Bồ Tát Giới. Kính giới thiệu. Quý vị nghe ở đây: Hậu sự. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp