Từ đâu ta đến

Từ đâu ta đến, lại về đâuCõi tạm loay hoay đã bạc đầuSáu nẻo luân hồi khôn xiết thảmTrăm năm cuộc thế chẳng bền lâuDạo chơi bể khổ lòng thêm nảnTrong cõi trần ai rảo gót mauChỉ có mong nhờ câu niệm PhậtTìm về nẻo tịnh hết lo âu. Chia…

Đọc tiếp

Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi (24-3-2019) Kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng.Biển khổ thả thuyền vớt chúng sanh.Diệu hóa thần ứng khó đo lường.Tùy cơ thuyết pháp đồng giải thoát. Một ngàn chỗ cầu, đức Quán Âm ứng cả ngàn…

Đọc tiếp