CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM CANH TÝ 2020 Phong tục thỉnh đức Di Lặc xông đất ngày đầu năm, có ý mong 365 ngày sắp tới, chúng ta sẽ được bình an vui vẻ như ngài. Muốn được như ngài phải tu theo ngài. “Mặc ai báng, mặc ai…

Đọc tiếp

PHỔ CÁO ĐÓN XUÂN

Phổ Cáo Đón Xuân Kính bạch đại chúng! Nhập gia tùy tục! Mỗi năm Tết đến, chùa chúng ta tuy bổn phận là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhưng vẫn cùng toàn quốc Việt Nam đón xuân mừng tuổi. Vui hòa với nhịp sống thế gian như vậy đã…

Đọc tiếp