Khai Khóa Học Mùa Thu 2020

KHAI KHÓA HỌC MÙA THU 2020 Tỉnh thức là căn bản của Phật tử, là điều kiện chánh yếu để tiến vào vô thượng tuệ giác. Tỉnh tâm mới có tỉnh thức. Thanh tịnh hòa hợp là môi trường nuôi dưỡng.Người xuất gia tỉnh thức. Nhớ mình đang đi con…

Đọc tiếp

VU LAN THẮNG HỘI 2020

CHƯƠNG TRÌNH * HÌNH ẢNH: Ngày mùng 8/7 âl, Lễ Tạ Pháp và Phát Thưởng Tuyên Dương Ban Chức Sự. Ngày 13/7 âl, Lễ Vía Đại Thế Chí Bồ-tát, Phật tử Nguyễn Thị Hoa pháp danh Diệu Âm Diệu Liên thỉnh Lễ Đại Hồng Chung, cầu siêu Cụ Bà Nguyễn…

Đọc tiếp

Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12/7 năm Canh Tý (30/8/2020),Chùa Dược Sư làm lễ Tự Tứ TỰ là tự mình. TỨ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn…

Đọc tiếp

Tâm Từ Bi

Tâm Từ giúp thân thêm sức khỏe. Đem tâm chỉ trích, ta thấy mọi người nhiều hư xấu. Đem tâm khinh mạn, ta thấy mọi người nhỏ bé thấp hèn. Khi nào đeo cặp kính chân lý, sẽ thấy ai ai cũng giống hệt như mình. (Sư trưởng Hải Triều…

Đọc tiếp