Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12 tháng 7 năm Kỷ Hợi (12-08-2019) Toàn Chúng Tự Tứ Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: Tự Tứ là tự mình trải thân ra để các bạn đồng tu tha hồ chỉ lỗi. Bởi vì tự mình sửa lỗi e còn thiếu sáng suốt, nên phải cung thỉnh…

Đọc tiếp

Từng Lớp Tự Tứ

Ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi (07-08-2019) Từng lớp Tỳ-kheo-ni, Thức Xoa, Sadini Tự Tứ Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: Chúng ta ngày nay căn tánh kém cỏi lười biếng. 90 ngày an cư đi qua, đã không chứng Thánh quả còn đầy lỗi lầm. Dù đã sám…

Đọc tiếp

Tác Pháp Sám Ma

Ngày 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi (10-08-2019) Lễ Tác Pháp Sám Ma Sám chủ dạy: Đại chúng lắng nghe: Nay là nửa tháng tuần trăng sáng. Trước ngày Tự Tứ, Ni Tăng tập hội sám hối, quý vị mỗi mỗi xét kỹ xem ba tháng vừa qua có phạm…

Đọc tiếp

Lời Thầy dạy

LỜI THẦY DẠY – Các con có hôm nào để chút thời giờ suy nghĩ Hạ là gì không ?   – Phàm lập pháp nếu gắt gao thì ít người theo kịp. Nên thế gian mỗi năm có 12 tháng, đức Phật chỉ bắt chúng ta 3 tháng quyết…

Đọc tiếp