Tín Nguyện Hạnh

Chuyên niệm A Di Đà.Chẳng cần trừ vọng tưởng. Niệm niệm nếu nối luôn,Quyết định sanh An Dưỡng. Chuyên niệm A Di Đà,Chẳng cần hỏi là ai?Chỉ cần tâm bất loạnQuyết định thoát luân hồi. Chuyên niệm A Di Đà,Một lòng sám nghiệp xưa.Đã nhờ đến sức Phật,Quyết định tội…

Đọc tiếp

Sư trưởng huấn từ

Cạo tóc giật mình, tóc mọc nhanhTuổi xuân nên biết như gió hanhVượt sanh thoát tử, cầu làm Phật.Với bóng quang âm mau đua ganh! Tuổi 15, tuổi 20 đâu còn mãi. Thời gian ép ngặt đuổi xuân đi. Tuổi trẻ và sức khỏe bị ngày tháng cướp dần. Đã…

Đọc tiếp

Tháng tư hè về

Dòng tâm thức chúng ta lẫn lộn tốt xấu. Lâm chung, thứ nào mạnh lôi đi trước. Chúng ta tự thấy lỗi của mình không đáng kể. Kỳ thực nó vẫn đủ sức để lôi ta đi xuống. Thí dụ: Một Sư ông la rầy đệ tử. Bị thúc đẩy…

Đọc tiếp