Thờ Thầy

THỜ THẦY Cần chọn Thầy thật cẩn thận. Gặp Thầy tà là một bất hạnh vô cùng lớn lao. Rất hiếm hoi tìm được một bậc Thầy lý tưởng. Chỉ hy vọng có một vị nhiều đức tính hơn lỗi lầm, lời dạy hợp giáo lý, đặt nặng về đời…

Đọc tiếp

Công Đức Lễ Phật

Lễ Phật để xây dựng kho công đức và thanh lọc nghiệp chướng. Cúng dường là trồng công đức vào ruộng phước bất tư nghì, chắc chắn đạt đến quả Phật. Trong dòng tâm thức chúng ta, những gì chưa thật chứng không phát triển, những gì đã có lại…

Đọc tiếp

LỄ AN CƯ 2019

Ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 19-5-2015) Chùa Dược Sư làm lễ Tác Pháp An Cư Thể theo truyền thống Phật giáo. Hằng năm, cứ mỗi độ sen hồng nở rộ, chư Tăng Ni khắp bốn phương đồng câu hội về những trú xứ, để cùng nhau…

Đọc tiếp

Cúng giỗ chú Minh Đăng 2019

Mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi (14-05-2019), kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 4 của Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng, gia đình gởi cúng tại chùa Dược Sư. Chú là người tạo lập trang website chuaduocsu.org, để lưu truyền Pháp bảo của Cố Sư trưởng…

Đọc tiếp